สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านการเงิน
ตัวชี้วัด 1.1 ไตรมาส 1-66 การเงิน_1

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านบุคคล

ตัวชี้วัด 1.1 ไตรมาส 1-66 บริหารบุคคล

35% Complete (success)
35% Complete (warning)