กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย 2563

เอกสารแนบดังนี้
1. กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส »» DownLoad File


กิจกรรม 7 ส. งานบริหารทรัพยากร แบ่งปันข้อมูล35% Complete (success)
35% Complete (warning)